رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رنگبندی کرونایی شهرستان های کشور

رنگبندی کرونایی شهرستان های کشور براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از ۲۹ آبان اعمال می‌شود با کاهش شهرستان‌های قرمز کرونایی هم‌زمان با خروج اکثر نقاط کشور از خیز پنجم کرونا؛ هشت شهرستان در وضعیت قرمز، ۵۸ شهرستان نارنجی و ۲۳۶ شهرستان زرد هستند. تعداد شهرستان‌های آبی ۱۴۶ مورد است.

رنگبندی کرونایی شهرستان های کشور

براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از ۲۹ آبان اعمال می‌شود با کاهش شهرستان‌های قرمز کرونایی هم‌زمان با خروج اکثر نقاط کشور از خیز پنجم کرونا؛ هشت شهرستان در وضعیت قرمز، ۵۸ شهرستان نارنجی و ۲۳۶ شهرستان زرد هستند.

تعداد شهرستان‌های آبی ۱۴۶ مورد است.