رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهادت ۶ مأمور پلیس در کمتر از ۴ روز

شهادت ۶ مأمور پلیس در کمتر از ۴ روز ۶ نفر از نیروهای پلیس، در کمتر از چهار روز اخیر، در چهار استان کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان و خوزستان هنگام مقابله با اشرار، قاچاقچیان و اوباش به فیض شهادت نائل آمدند.

شهادت ۶ مأمور پلیس در کمتر از ۴ روز

۶ نفر از نیروهای پلیس، در کمتر از چهار روز اخیر، در چهار استان کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان و خوزستان هنگام مقابله با اشرار، قاچاقچیان و اوباش به فیض شهادت نائل آمدند.