رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز طرح پاییزه کتاب ۱۴۰۰ از امروز

آغاز طرح پاییزه کتاب ۱۴۰۰ از امروز در این طرح ۹۷۹ کتابفروشی در سراسر کشور مشارکت دارند. کتاب‌فروشی‌های عضو تا سوم آذر، کتاب‌های خود را با تخفیف عرضه می‌کنند. اسامی و نشانی کتابفروشی‌‌های عضو طرح پاییزه کتاب در پایگاه tarh.ketab.ir قابل مشاهده است.

آغاز طرح پاییزه کتاب ۱۴۰۰ از امروز

در این طرح ۹۷۹ کتابفروشی در سراسر کشور مشارکت دارند.

کتاب‌فروشی‌های عضو تا سوم آذر، کتاب‌های خود را با تخفیف عرضه می‌کنند.

اسامی و نشانی کتابفروشی‌‌های عضو طرح پاییزه کتاب در پایگاه tarh.ketab.ir قابل مشاهده است.