رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برآورد حضور ۲۰۰۰ «کودک کار» در متروها

برآورد حضور ۲۰۰۰ «کودک کار» در متروها مدیرکل بهزیستی استان تهران: در فصل زمستان حدود ۲۰۰۰ کودک در متروها کار می‌کنن، سازمان بهزیستی پیگیر ساماندهی کودکانی که در متروها هستند، است. از شهرداری می‌خواهیم کودکانی که در متروها کار می‌کنند نیز در فرآیند ساماندهی “کودکان خیابانی” قرار گیرند.

برآورد حضور ۲۰۰۰ «کودک کار» در متروها

مدیرکل بهزیستی استان تهران:
در فصل زمستان حدود ۲۰۰۰ کودک در متروها کار می‌کنن، سازمان بهزیستی پیگیر ساماندهی کودکانی که در متروها هستند، است.
از شهرداری می‌خواهیم کودکانی که در متروها کار می‌کنند نیز در فرآیند ساماندهی “کودکان خیابانی” قرار گیرند.