رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور مجوز ورود سینوفارمی‌ها به کانادا

صدور مجوز ورود سینوفارمی‌ها به کانادا از ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ (۹ آذر ۱۴۰۰) مسافرانی که با سینوفارم، سینوواک و کوواکسین واکسینه شده‌اند، اجازه ورود به کانادا را دارند. بنابر قوانین کانادا تنها مسافرانی که به‌طور کامل واکسینه شده‌اند می‌توانند وارد این کشور شوند. همچنین همه مسافران ملزم به ارائه اطلاعات خود از طریق برنامه «ArriveCAN»، […]

صدور مجوز ورود سینوفارمی‌ها به کانادا

از ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ (۹ آذر ۱۴۰۰) مسافرانی که با سینوفارم، سینوواک و کوواکسین واکسینه شده‌اند، اجازه ورود به کانادا را دارند.

بنابر قوانین کانادا تنها مسافرانی که به‌طور کامل واکسینه شده‌اند می‌توانند وارد این کشور شوند. همچنین همه مسافران ملزم به ارائه اطلاعات خود از طریق برنامه «ArriveCAN»، از جمله مدرک واکسیناسیون به زبان انگلیسی یا فرانسوی هستند