رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور شد

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور شد طی حکمی از سوی عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میرهاشم موسوی به سمت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. میرهاشم موسوی پیش از این نیز به‌عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده بود.

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور شد

طی حکمی از سوی عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میرهاشم موسوی به سمت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

میرهاشم موسوی پیش از این نیز به‌عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده بود.