رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امارات سفارت خود در کابل را بازگشایی کرد

امارات سفارت خود در کابل را بازگشایی کرد احمد الله واثق معاون سخنگوی رسمی دولت مؤقت افغانستان در توئیتی نوشت: امارات پرچم خود را در سفارت این کشور در کابل برافراشته است. اقدام امارات، یک گام بسیار خوبی است که منجر به برداشته شدن گام‌های مثبت دیگری خواهد شد. امارات و افغانستان به صورت عملی […]

امارات سفارت خود در کابل را بازگشایی کرد

احمد الله واثق معاون سخنگوی رسمی دولت مؤقت افغانستان در توئیتی نوشت:

امارات پرچم خود را در سفارت این کشور در کابل برافراشته است. اقدام امارات، یک گام بسیار خوبی است که منجر به برداشته شدن گام‌های مثبت دیگری خواهد شد.

امارات و افغانستان به صورت عملی روابط بسیار خوبی دارند که نیازمند توسعه آن هستیم.