رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترخیص خودروهای وارداتی جدی شد

ترخیص خودروهای وارداتی جدی شد با دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، پیش نویس پیشنهادی از سوی گمرک ایران جهت تصویب در هیات وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه شده تا در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب، مهلت ۶ ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار […]

ترخیص خودروهای وارداتی جدی شد

با دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، پیش نویس پیشنهادی از سوی گمرک ایران جهت تصویب در هیات وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه شده تا در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد.

در صورت تصویب، مهلت ۶ ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار می‌گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.