رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمار واکسیناسیون‌ دانش آموزان و دانشجویان اعلام شد/ دانشگاه آزادی‌ها رکورددار تزریق واکسن بودند

آمار واکسیناسیون‌ دانش آموزان و دانشجویان اعلام شد/ دانشگاه آزادی‌ها رکورددار تزریق واکسن بودند مرکز مدیریت و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت آمار واکسیناسیون‌ دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها و حوزه را اعلام کرد که بیشترین آمار واکسیناسیون‌ مربوط به استادان و کارکنان دانشگاه آزاد با ٩١ درصد تزریق دوز اول و ٨٢ درصد […]

آمار واکسیناسیون‌ دانش آموزان و دانشجویان اعلام شد/ دانشگاه آزادی‌ها رکورددار تزریق واکسن بودند

مرکز مدیریت و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت آمار واکسیناسیون‌ دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها و حوزه را اعلام کرد که بیشترین آمار واکسیناسیون‌ مربوط به استادان و کارکنان دانشگاه آزاد با ٩١ درصد تزریق دوز اول و ٨٢ درصد دوز دوم واکسن است.

به طور میانگین ۸۳ درصد دانشجویان دوز اول واکسن و ۶۸ درصد دوز دوم واکسن را تزریق کرده‌اند.

دانشجویان دانشگاه آزاد با ۸۴ درصد و طلاب با ۵۷ درصد تزریق دوز اول واکسن بیشترین و کمترین میزان استقبال از واکسیناسیون را به خود اختصاص دادند.

به طور میانگین ۵۹ درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم دوز اول و ٣٩ درصد دوز دوم واکسن را تزریق کرده‌اند.