رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیشنهاد پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی به سهامداران متضرر

پیشنهاد پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی به سهامداران متضرر نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: با توجه به ضرر سهامداران حقیقی خرد در بازار سرمایه، در جلسه با رئیس سازمان بورس پیشنهاد دادم تا وام قرض الحسنه‌ای بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به آنها پرداخت شود. این وام با بازپرداخت سه تا پنج ساله […]

پیشنهاد پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی به سهامداران متضرر

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

با توجه به ضرر سهامداران حقیقی خرد در بازار سرمایه، در جلسه با رئیس سازمان بورس پیشنهاد دادم تا وام قرض الحسنه‌ای بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به آنها پرداخت شود.

این وام با بازپرداخت سه تا پنج ساله می‌تواند، بخشی از ضرر این افراد را جبران و به این سهامداران خرد کمک کند و در مقابل از سهام این افراد می توان به عنوان وثیقه استفاده کرد.