رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رأی اعتماد به دو استاندار در هیئت وزیران

رأی اعتماد به دو استاندار در هیئت وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت، استانداران منتخب استان های ایلام و چهارمحال و بختیاری از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفتند. در این جلسه که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، حسن بهرام نیا و غلامعلی حیدری از سوی هیئت وزیران به ترتیب به عنوان استانداران […]

رأی اعتماد به دو استاندار در هیئت وزیران

در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت، استانداران منتخب استان های ایلام و چهارمحال و بختیاری از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفتند.

در این جلسه که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، حسن بهرام نیا و غلامعلی حیدری از سوی هیئت وزیران به ترتیب به عنوان استانداران ایلام و چهارمحال و بختیاری تعیین شدند.