رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس عدلیه: این هنر نیست که بستری فراهم کنیم که کسی در چاه بیافتد و هلهله کنیم!

رئیس عدلیه: این هنر نیست که بستری فراهم کنیم که کسی در چاه بیافتد و هلهله کنیم! محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای فراکسیون اصناف مجلس و هیأت رئیسه اتاق اصناف: متأسفانه ما برندهای زیادی نداریم، اما این هم یک نقص است در همین برندهای موجود برخی کالاها کیفیت لازم را ندارند قاچاق، تولیدکننده، توزیع‌کننده […]

رئیس عدلیه: این هنر نیست که بستری فراهم کنیم که کسی در چاه بیافتد و هلهله کنیم!

محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای فراکسیون اصناف مجلس و هیأت رئیسه اتاق اصناف:

متأسفانه ما برندهای زیادی نداریم، اما این هم یک نقص است

در همین برندهای موجود برخی کالاها کیفیت لازم را ندارند

قاچاق، تولیدکننده، توزیع‌کننده و کسبه را زمین‌گیر کرده

لزوم همکاری اصناف در نظارت بر بازار

نمی‌خواهیم مچ گیری کنیم

این هنر نیست که بستری فراهم کنیم که کسی در چاه بیافتد و بعد بالای سر چاه بنشینیم و هلهله کنیم

هنر این است که اجازه ندهیم یک هم‌صنف یا مشتری یا کارمند یا ارباب رجوع دچار خطا و لغزش شود