رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


باید کشور را استاندار محور اداره کنیم نه وزارتخانه محور

باید کشور را استاندار محور اداره کنیم نه وزارتخانه محور احمد وحیدی وزیر کشور: برای تحقق اعطای اختیارات بیشتر به استانداران، مصوبه‌ای به هیئت دولت ارائه خواهیم کرد. باید کشور را استاندار محور اداره کنیم نه وزارتخانه محور و برای این منظور بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداران تفویض می‌شود و وزارتخانه‌ها بیشتر نقش حمایتی […]

باید کشور را استاندار محور اداره کنیم نه وزارتخانه محور

احمد وحیدی وزیر کشور: برای تحقق اعطای اختیارات بیشتر به استانداران، مصوبه‌ای به هیئت دولت ارائه خواهیم کرد.

باید کشور را استاندار محور اداره کنیم نه وزارتخانه محور و برای این منظور بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداران تفویض می‌شود و وزارتخانه‌ها بیشتر نقش حمایتی و نظارتی خواهند داشت.

در سال ۱۴۰۱، بودجه استانی با محوریت اختیار عمل بیشتر استانداران در نظر گرفته شده و این پیشنهاد به رئیس جمهوری محترم کشور ارائه شده است.