رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارجاع مستندات رفتار مجرمانه روحانی در بورس و ارز ۴۲۰۰ به قوه قضائیه

ارجاع مستندات رفتار مجرمانه روحانی در بورس و ارز ۴۲۰۰ به قوه قضائیه نصرالله پژمانفر، نائب رئیس کمیسیون اصل نود: مستنداتی در دست داریم که رئیس جمهور وقت رفتار مجرمانه در بورس و ارز ۴۲۰۰ انجام داده است، برای بررسی و پیگیری، مستندات را به رئیس قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم

ارجاع مستندات رفتار مجرمانه روحانی در بورس و ارز ۴۲۰۰ به قوه قضائیه

نصرالله پژمانفر، نائب رئیس کمیسیون اصل نود: مستنداتی در دست داریم که رئیس جمهور وقت رفتار مجرمانه در بورس و ارز ۴۲۰۰ انجام داده است، برای بررسی و پیگیری، مستندات را به رئیس قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم