رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کلیات سند «صیانت از کودکان در فضای مجازی» تایید شد

کلیات سند «صیانت از کودکان در فضای مجازی» تایید شد کلیات «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مورد تأیید تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه برای اجرایی سازی قرار گرفت.

کلیات سند «صیانت از کودکان در فضای مجازی» تایید شد

کلیات «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مورد تأیید تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه برای اجرایی سازی قرار گرفت.