رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آژانس بین المللی انرژی اتمی از سفر گروسی به تهران خبر داد

آژانس بین المللی انرژی اتمی از سفر گروسی به تهران خبر داد آژانس بین المللی انرژی اتمی: رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا سه شنبه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و محمداسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران دیدار می کند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی از سفر گروسی به تهران خبر داد

آژانس بین المللی انرژی اتمی:

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا سه شنبه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و محمداسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران دیدار می کند.