رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چه کسانی مشمول جریمه سنگین خواهند شد؟

چه کسانی مشمول جریمه سنگین خواهند شد؟ سخنگوی شرکت ملی گاز ایران: کسانی که در هر اقلیم، تا پله ۳ مصرف گاز داشته باشند، مشمول جریمه‌های سنگین نخواهند شد اما مشترکانی که مصرف گاز آنها وارد پله مصرفی چهارم و بعد از آن شود، مشمول جریمه های سنگین خواهند شد. مصرف گاز ۷۵ درصد مشترکان […]

چه کسانی مشمول جریمه سنگین خواهند شد؟

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران:

کسانی که در هر اقلیم، تا پله ۳ مصرف گاز داشته باشند، مشمول جریمه‌های سنگین نخواهند شد اما مشترکانی که مصرف گاز آنها وارد پله مصرفی چهارم و بعد از آن شود، مشمول جریمه های سنگین خواهند شد.

مصرف گاز ۷۵ درصد مشترکان در سه پله نخست مصرفی قرار می گیرد که این دسته از مشترکان، هیچ گونه تغییری در پرداخت بهای مصرفی نخواهند داشت.

قبض مشترکانی که در ماه‌های سرد سال کمتر از ۲۰۰ مترمکعب در ماه مصرف گاز داشته باشند، رایگان خواهد بود./تسنیم