رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص): باید طعم شیرین مدیریت انقلابی و اسلامی را همه مردم جهان بچشند

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص): باید طعم شیرین مدیریت انقلابی و اسلامی را همه مردم جهان بچشند سردار حسن حسن زاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص): پیاده سازی جامع طرح محله اسلامی به عنوان یکی از مهمترین طرح ها برای بسترسازی رسیدن به جامعه اسلامی از جمله موارد مورد انتظار شهروندان تهران است […]

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص): باید طعم شیرین مدیریت انقلابی و اسلامی را همه مردم جهان بچشند

سردار حسن حسن زاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص): پیاده سازی جامع طرح محله اسلامی به عنوان یکی از مهمترین طرح ها برای بسترسازی رسیدن به جامعه اسلامی از جمله موارد مورد انتظار شهروندان تهران است

باید طعم شیرین مدیریت انقلابی و اسلامی را همه مردم جهان بچشند و این اتفاق می افتد. باید مردم و ملت ما طعم شیرین رفاه و آسایش و معنویت و سعادت دنیوی و اخروی را با هم بچشند و کارآمدی تفکر اصیل بسیجی را بچشند /انتخاب