رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل جدید شرکت متروی تهران منصوب شد

مدیرعامل جدید شرکت متروی تهران منصوب شد با حکم شهردار تهران، «مهدی شایسته‌اصل» به عنوان مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه مترو منصوب شد.

مدیرعامل جدید شرکت متروی تهران منصوب شد

با حکم شهردار تهران، «مهدی شایسته‌اصل» به عنوان مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه مترو منصوب شد.