رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تایید ذبح دام های مولد و آبستن

تایید ذبح دام های مولد و آبستن معاون دادستان تهران بصورت سرزده از کشتارگاه فجر اسلامشهر بازدید و کشتار روزانه دام های آبستن را تایید کرد. وی نسبت به پیگیری این موضوع در کمترین زمان ممکن اطمینان داد.

تایید ذبح دام های مولد و آبستن

معاون دادستان تهران بصورت سرزده از کشتارگاه فجر اسلامشهر بازدید و کشتار روزانه دام های آبستن را تایید کرد.

وی نسبت به پیگیری این موضوع در کمترین زمان ممکن اطمینان داد.