رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تراکتور ۳۵ درصد گران شد

تراکتور ۳۵ درصد گران شد شرکت تراکتورسازی ایران نرخ فروش تراکتور را به طور میانگین به میزان ۳۵ درصد افزایش داد.

تراکتور ۳۵ درصد گران شد

شرکت تراکتورسازی ایران نرخ فروش تراکتور را به طور میانگین به میزان ۳۵ درصد افزایش داد.