رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور ماهانه ۵ هزار کارت ملی هوشمند!

صدور ماهانه ۵ هزار کارت ملی هوشمند! سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال کشور: در حال حاضر با توجه مشکلاتی که در فراهم کردن کارت خام از سوی چاپخانه دولتی وجود دارد ماهانه حدوداً ۵ تا ۱۰ هزار کارت ملی هوشمند صادر می‌شود و این در حالی‌ست که ۱۰ میلیون نفر در نوبت دریافت کارت قرار دارند. […]

صدور ماهانه ۵ هزار کارت ملی هوشمند!

سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال کشور: در حال حاضر با توجه مشکلاتی که در فراهم کردن کارت خام از سوی چاپخانه دولتی وجود دارد ماهانه حدوداً ۵ تا ۱۰ هزار کارت ملی هوشمند صادر می‌شود و این در حالی‌ست که ۱۰ میلیون نفر در نوبت دریافت کارت قرار دارند. / تسنیم