رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی با امیرعبداللهیان دیدار کرد

گروسی با امیرعبداللهیان دیدار کرد مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که شب گذشته وارد تهران شد ، امروز بعدازظهر با حضور در وزارت امور خارجه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و رایزنی کرد .

گروسی با امیرعبداللهیان دیدار کرد

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که شب گذشته وارد تهران شد ، امروز بعدازظهر با حضور در وزارت امور خارجه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و رایزنی کرد .