رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


راه حل روزنامه دولتی ایران برای کاهش مهاجرت نخبگان: از آنها مالیات سنگین بگیرید!

راه حل روزنامه دولتی ایران برای کاهش مهاجرت نخبگان: از آنها مالیات سنگین بگیرید! نخبگان غیرجوان یا نخبگانی که قبلاً از سهم مناسبی در کشور برخوردار شده‌اند، مانند پزشکان متخصص معتبر، در صورتی که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در طی سال‌های رشد و اعتباریابی خود پرداخت […]

راه حل روزنامه دولتی ایران برای کاهش مهاجرت نخبگان: از آنها مالیات سنگین بگیرید!

نخبگان غیرجوان یا نخبگانی که قبلاً از سهم مناسبی در کشور برخوردار شده‌اند، مانند پزشکان متخصص معتبر، در صورتی که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در طی سال‌های رشد و اعتباریابی خود پرداخت کنند!

اعضای هیأت علمی باید در ازای معرفی نخبگان به مراکز کاری داخلی و همکاری در تثبیت جایگاه متناسب نخبگان از مشوق‌های جدی برخوردار باشند و در صورت بی‌تفاوتی محسوس و معنادار در این‌باره و همکاری نامتعارف برای انتقال نخبگان به خارج از کشور، هزینه‌هایی پرداخت کنند