رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حق الزحمه دستیاران گروه پزشکی ۲ تا ۳ برابر افزایش می‌یابد

حق الزحمه دستیاران گروه پزشکی ۲ تا ۳ برابر افزایش می‌یابد وزیر بهداشت از افزایش ۲ تا ۳ برابری حق الزحمه دستیاران گروه پزشکی خبر داد و گفت: حداقل حقوق برای مجرد‌ها ۶ میلیون تومان و برای متاهل‌ها ۸ میلیون تومان است.

حق الزحمه دستیاران گروه پزشکی ۲ تا ۳ برابر افزایش می‌یابد

وزیر بهداشت از افزایش ۲ تا ۳ برابری حق الزحمه دستیاران گروه پزشکی خبر داد و گفت: حداقل حقوق برای مجرد‌ها ۶ میلیون تومان و برای متاهل‌ها ۸ میلیون تومان است.