رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشف یک نیسان کوکتل مولوتف در ناآرامی‌های دیروز اصفهان

کشف یک نیسان کوکتل مولوتف در ناآرامی‌های دیروز اصفهان سردار میرحیدری، فرمانده انتظامی استان اصفهان: با هوشیاری دستگاه‌های امنیتی یک نیسان پر از کوکتل مولوتف در حال انتقال به محل تجمعات کشف و ضبط شد. خانه‌ای در نزدیکی زاینده رود که محل ساخت کوکتل مولوتف و مواد انفجاری بود نیز کشف شد./صداوسیما

کشف یک نیسان کوکتل مولوتف در ناآرامی‌های دیروز اصفهان

سردار میرحیدری، فرمانده انتظامی استان اصفهان:

با هوشیاری دستگاه‌های امنیتی یک نیسان پر از کوکتل مولوتف در حال انتقال به محل تجمعات کشف و ضبط شد.

خانه‌ای در نزدیکی زاینده رود که محل ساخت کوکتل مولوتف و مواد انفجاری بود نیز کشف شد./صداوسیما