رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«یوسف نوری» وزیر آموزش و پرورش شد

«یوسف نوری» وزیر آموزش و پرورش شد یوسف نوری با ۱۹۴ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع وزیر آموزش و پرورش شد

«یوسف نوری» وزیر آموزش و پرورش شد

یوسف نوری با ۱۹۴ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع وزیر آموزش و پرورش شد