رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال ورود سویه جدید کرونا به کشور

احتمال ورود سویه جدید کرونا به کشور عین اللهی وزیر بهداشت: سویه جدید کرونا در کشور رصد می‌شود اما با وجود همه این دقت‌ها، احتمال ورود ویروس به کشور وجود دارد. باید مراقبت‌ها را ادامه دهیم و فکر نکنیم با انجام واکسن کار تمام است . ۸۵ درصد مردم تک دوز واکسن را زده‌اند و […]

احتمال ورود سویه جدید کرونا به کشور

عین اللهی وزیر بهداشت:

سویه جدید کرونا در کشور رصد می‌شود اما با وجود همه این دقت‌ها، احتمال ورود ویروس به کشور وجود دارد.

باید مراقبت‌ها را ادامه دهیم و فکر نکنیم با انجام واکسن کار تمام است .

۸۵ درصد مردم تک دوز واکسن را زده‌اند و حدود ۷۰ درصد ۲ دوز کامل واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.