رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت حقوق ۳ میلیونی به جودوکار دستفروش

پرداخت حقوق ۳ میلیونی به جودوکار دستفروش فدراسیون جودو اعلام کرد تا پارالمپیک‌ پاریس، ماهیانه ۳ میلیون تومان به مسعود رستگار پرداخت می کند.

پرداخت حقوق ۳ میلیونی به جودوکار دستفروش

فدراسیون جودو اعلام کرد تا پارالمپیک‌ پاریس، ماهیانه ۳ میلیون تومان به مسعود رستگار پرداخت می کند.