رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پافشاری مجلس بر حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت»

پافشاری مجلس بر حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در خصوص حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت، کمیسیون ویژه جهش تولید با ارائه اصلاحیه‌ای اقدام به برگرداندن معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت کرد. اما امروز مجلس با اصلاحیه مذکور مخالفت کرد […]

پافشاری مجلس بر حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت»

پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در خصوص حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت، کمیسیون ویژه جهش تولید با ارائه اصلاحیه‌ای اقدام به برگرداندن معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت کرد.

اما امروز مجلس با اصلاحیه مذکور مخالفت کرد و بر موضع ضد رانت خود ماند. سخنگوی کمیسیون جهش تولید می‌گوید: اگر شورای نگهبان و مجلس بر موضع خودشان پافشاری کنند، طرح به مجمع تشخیص خواهد رفت.