رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امضای قرارداد گازی بین ایران و آذربایجان

امضای قرارداد گازی بین ایران و آذربایجان باحضور روسای جمهور ایران و آذربایجان، قرارداد سوآپ‌گاز بین ترکمنستان و آذربایجان از طریق خاک ایران به امضا رسید.

امضای قرارداد گازی بین ایران و آذربایجان

باحضور روسای جمهور ایران و آذربایجان، قرارداد سوآپ‌گاز بین ترکمنستان و آذربایجان از طریق خاک ایران به امضا رسید.