رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکسته شدن رکورد نرخ رشد سالانه نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰

شکسته شدن رکورد نرخ رشد سالانه نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰ نرخ رشد سالانه نقدینگی رکورد ۳۹.۱ درصد را در شهریور ۱۴۰۰ شکست و حجم آن به بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان رسید. میانگین نرخ رشد نقدینگی در سه دهه گذشته حدود ۲۷ درصد است هر چند دولت مقصر اصلی خلق نقدینگی معرفی می شود، اما […]

شکسته شدن رکورد نرخ رشد سالانه نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰

نرخ رشد سالانه نقدینگی رکورد ۳۹.۱ درصد را در شهریور ۱۴۰۰ شکست و حجم آن به بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان رسید. میانگین نرخ رشد نقدینگی در سه دهه گذشته حدود ۲۷ درصد است

هر چند دولت مقصر اصلی خلق نقدینگی معرفی می شود، اما کمتر از ۱۵ درصد نقدینگی خلق شده در یک سال گذشته به خزانه دولت واریز گردید و مابقی آن توسط بانکها خلق شده است

بالا بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها) و افزایش آن به ۷.۸۴ در شهریور ۱۴۰۰ که دو برابر آمریکا است، عامل کلیدی خلق نقدینگی در دو دهه اخیر به شمار می رود

بانک مرکزی ایران بر خلاف رویه اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا و اتحادیه اروپا به جای کاهش ضریب فزاینده و تقویت پایه پولی، ضریب فزاینده خلق نقدینگی را بالا برده است

عامل کلیدی کسری بودجه فساد و رانت خواری و به تبع آن «تخصیص منابع ملی به بنگاههای خصولتی و رانتی و معافیتهای گسترده مالیاتی» و مخارج غیرضروری دولت است /احسان سلطانی