رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افرایش ۲/۵ درصدی نرخ تورم آبان ماه

افرایش ۲/۵ درصدی نرخ تورم آبان ماه به نقل از مرکز آمار ایران، در آبان ماه ١۴٠٠ نرخ شاخص کل برای خانوارهای کشور به ٣٧٣ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

افرایش ۲/۵ درصدی نرخ تورم آبان ماه

به نقل از مرکز آمار ایران، در آبان ماه ١۴٠٠ نرخ شاخص کل برای خانوارهای کشور به ٣٧٣ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.