رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرایط بخشودگی سود اقساط وام

شرایط بخشودگی سود اقساط وام بانک مرکزی نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیلات، در صورت بازپرداخت قبل از سررسید را ابلاغ کرد. بر این اساس در صورتی که مشتری پیش از موعد همه یا قسمتی از بدهی خود را تسویه کند، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است […]

شرایط بخشودگی سود اقساط وام

بانک مرکزی نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیلات، در صورت بازپرداخت قبل از سررسید را ابلاغ کرد.

بر این اساس در صورتی که مشتری پیش از موعد همه یا قسمتی از بدهی خود را تسویه کند، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است حداقل، ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسب با باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مشتری مسترد نماید.