رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


داوران زن لباس گرم ندارند / برخی داوران تازه کار مجبورند از داوران مرد لباس به امانت بگیرند

داوران زن لباس گرم ندارند / برخی داوران تازه کار مجبورند از داوران مرد لباس به امانت بگیرند تامین گرمکن ورزشی و یکدست برای همه داوران وظیفه اصلی فدراسیون و کمیته داوران و از نیازهای پایه‌ای و اساسی داوری کردن است، اما شنیده می‌شود از آخرین باری که کمیته داوران برای داوران زن گرمکن تهیه […]

داوران زن لباس گرم ندارند / برخی داوران تازه کار مجبورند از داوران مرد لباس به امانت بگیرند

تامین گرمکن ورزشی و یکدست برای همه داوران وظیفه اصلی فدراسیون و کمیته داوران و از نیازهای پایه‌ای و اساسی داوری کردن است،

اما شنیده می‌شود از آخرین باری که کمیته داوران برای داوران زن گرمکن تهیه کرده است حدود چهار سال می‌گذرد.

داوران زن هنوز با وجود اینکه سه هفته از لیگ برتر گذشته به مانند سابق با لباس‌های فصل گذشته داوری می‌کنند/ایسنا