رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعیین تکلیف ۷ هزار پرونده در سازمان‌اموال تملیکی

تعیین تکلیف ۷ هزار پرونده در سازمان‌اموال تملیکی نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی، از تعیین تکلیف حدود هفت هزار پرونده در پی بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار‌های اموال تملیکی خبر داد.

تعیین تکلیف ۷ هزار پرونده در سازمان‌اموال تملیکی

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی، از تعیین تکلیف حدود هفت هزار پرونده در پی بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار‌های اموال تملیکی خبر داد.