رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی طالبان از صدور فرمان ویژه‌ای در مورد «حقوق زنان» خبر داد.

سخنگوی طالبان از صدور فرمان ویژه‌ای در مورد «حقوق زنان» خبر داد.

سخنگوی طالبان از صدور فرمان ویژه‌ای در مورد «حقوق زنان» خبر داد.