رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت بهداشت تمامی تخلفات احتمالی فروش کارت واکسن کرونا را بررسی می‌کند

وزارت بهداشت تمامی تخلفات احتمالی فروش کارت واکسن کرونا را بررسی می‌کند سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت: این مرکز با جدیت همه‌ الگوهای احتمالی تخلف از جمله ثبت دو نوبت واکسن آسترازنکا در یک روز برای یک نفر را بررسی می‌کند. در تمام مواردی که تخلف محرز شود ضمن ابطال دائمی […]

وزارت بهداشت تمامی تخلفات احتمالی فروش کارت واکسن کرونا را بررسی می‌کند

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت:
این مرکز با جدیت همه‌ الگوهای احتمالی تخلف از جمله ثبت دو نوبت واکسن آسترازنکا در یک روز برای یک نفر را بررسی می‌کند.

در تمام مواردی که تخلف محرز شود ضمن ابطال دائمی کارت واکسن دیجیتال، کاربر متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.