رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی فعلا پایان یافت

مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی فعلا پایان یافت ایران و قدرت‌های جهانی، بعد از پنج روز، به مذاکراتشان برای احیای برجام خاتمه می‌دهند و قرار است که دیپلمات‌ها برای مشورت به پایتخت‌هایشان برگردند مذاکره‌کنندگان غربی گفته‌اند از مواضع ایران خشنود نیستند و برای بررسی پیشنهادهای جدید تهران، مهلت خواسته‌اند انریکه مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا […]

مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی فعلا پایان یافت

ایران و قدرت‌های جهانی، بعد از پنج روز، به مذاکراتشان برای احیای برجام خاتمه می‌دهند و قرار است که دیپلمات‌ها برای مشورت به پایتخت‌هایشان برگردند

مذاکره‌کنندگان غربی گفته‌اند از مواضع ایران خشنود نیستند و برای بررسی پیشنهادهای جدید تهران، مهلت خواسته‌اند

انریکه مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین، گفت: مذاکرات را مدتی متوقف می کنیم و ظرف چند روز آینده پس از مشورت‌های بیشتر بازخواهیم گشت

مورا گفت: مشکلات زیادی پیش رو داریم و مذاکرات آسان نخواهد بود اما در چند روز آینده به مذاکرات برخواهیم گشت