رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادامه جلسات فوق‌العاده دولت برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱

ادامه جلسات فوق‌العاده دولت برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ هیات وزیران در ادامه بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بعد از ظهر روز جمعه(۱۲ آذر) نیز جلسه فوق‌العاده تشکیل داد. در این جلسه که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت تبصره‌های دیگری از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی […]

ادامه جلسات فوق‌العاده دولت برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱

هیات وزیران در ادامه بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بعد از ظهر روز جمعه(۱۲ آذر) نیز جلسه فوق‌العاده تشکیل داد.

در این جلسه که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت تبصره‌های دیگری از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی و در این خصوص با یکدیگر بحث و تبادل‌نظر کردند.