رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرانه مصرف شکر در ایران ۹.۵ کیلوگرم بیشتر از میانگین جهانی است

سرانه مصرف شکر در ایران ۹.۵ کیلوگرم بیشتر از میانگین جهانی است معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سرانه مصرف شکر در ایران ۲۹ کیلوگرم است ، اعلام کرد که ایران سرانه ۹.۵ کیلوگرم بیشتر از میانگین جهانی است.

سرانه مصرف شکر در ایران ۹.۵ کیلوگرم بیشتر از میانگین جهانی است

معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سرانه مصرف شکر در ایران ۲۹ کیلوگرم است ، اعلام کرد که ایران سرانه ۹.۵ کیلوگرم بیشتر از میانگین جهانی است.