رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طحنون بن زاید و فیصل المقداد با رئیس جمهوری ایران بصورت جداگانه دیدار کردند

طحنون بن زاید و فیصل المقداد با رئیس جمهوری ایران بصورت جداگانه دیدار کردند طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی و فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه که به تهران سفر کرده اند، با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به صورت جداگانه دیدار و گفت وگو کردند

طحنون بن زاید و فیصل المقداد با رئیس جمهوری ایران بصورت جداگانه دیدار کردند

طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی و فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه که به تهران سفر کرده اند، با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به صورت جداگانه دیدار و گفت وگو کردند