رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور ابقای استاندار کرمان را اعلام کرد

وزیر کشور ابقای استاندار کرمان را اعلام کرد وزیر کشور با اشاره به ابقای علی زینی وند در سمت استانداری کرمان عنوان کرد: می خواستیم کسی را به عنوان استاندار کرمان بر سر کار بگذاریم که کار انجام دهد و کارهای خوبی توسط ایشان در این استان صورت گرفته که توانست ‌اعتماد مسئولان، نمایندگان مجلس […]

وزیر کشور ابقای استاندار کرمان را اعلام کرد

وزیر کشور با اشاره به ابقای علی زینی وند در سمت استانداری کرمان عنوان کرد: می خواستیم کسی را به عنوان استاندار کرمان بر سر کار بگذاریم که کار انجام دهد و کارهای خوبی توسط ایشان در این استان صورت گرفته که توانست ‌اعتماد مسئولان، نمایندگان مجلس و افراد درگیر کار را جلب کند و مورد تایید قرار گرفت.

استاندار کرمان با به کارگیری جوانان انقلابی، مجاهد و پای کار و با نوسازی در بدنه دولت فعالیت ها را پیش ببرد.