رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نحوه پرداخت خسارت در صورت تصادف با خودروهای گران قیمت

نحوه پرداخت خسارت در صورت تصادف با خودروهای گران قیمت سردار حسینی ـ جانشین رئیس پلیس راهور: خودروهایی که بیشتر از نصف دیه یک انسان (۳۲۰ میلیون تومان در حال حاضر) قیمت دارند، خودروهای غیر متعارف (گران قیمت) محسوب می شوند.

نحوه پرداخت خسارت در صورت تصادف با خودروهای گران قیمت

سردار حسینی ـ جانشین رئیس پلیس راهور: خودروهایی که بیشتر از نصف دیه یک انسان (۳۲۰ میلیون تومان در حال حاضر) قیمت دارند، خودروهای غیر متعارف (گران قیمت) محسوب می شوند.