رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرط ورود به کشور تزریق ۲ دز واکسن و تست PCR منفی

شرط ورود به کشور تزریق ۲ دز واکسن و تست PCR منفی وزیر کشور: ایرانیانی که وارد کشور می‌شوند، حتما باید ۲ دُز واکسن را زده و تست PCR منفی داشته باشند و در صورت لزوم در مرز مجددا PCR از آنها گرفته می‌شود و چنانچه نتیجه تست آنها منفی بود، می‌توانند وارد کشور شود […]

شرط ورود به کشور تزریق ۲ دز واکسن و تست PCR منفی

وزیر کشور: ایرانیانی که وارد کشور می‌شوند، حتما باید ۲ دُز واکسن را زده و تست PCR منفی داشته باشند و در صورت لزوم در مرز مجددا PCR از آنها گرفته می‌شود و چنانچه نتیجه تست آنها منفی بود، می‌توانند وارد کشور شود در غیر این صورت قرنطینه خواهند شد.