رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


متروی کرج-تهران از ریل خارج شد

متروی کرج-تهران از ریل خارج شد دقایقی قبل مترو خط کرج-تهران از ریل خارج شد، خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.

متروی کرج-تهران از ریل خارج شد

دقایقی قبل مترو خط کرج-تهران از ریل خارج شد، خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.