رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در جلسه کمیته تخصصی کرونا به ریاست مخبر بر تزریق دُز یادآور واکسن کرونا برای مقابله با سویه اومیکرون تأکید شد

در جلسه کمیته تخصصی کرونا به ریاست مخبر بر تزریق دُز یادآور واکسن کرونا برای مقابله با سویه اومیکرون تأکید شد معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به تأثیر واکسیناسیون به ویژه دُز یادآور برای مقابله با سویه جدید اومیکرون تصریح کرد: تجارب نشان داده که در صورت واکسیناسیون و رعایت پروتکل […]

در جلسه کمیته تخصصی کرونا به ریاست مخبر بر تزریق دُز یادآور واکسن کرونا برای مقابله با سویه اومیکرون تأکید شد

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به تأثیر واکسیناسیون به ویژه دُز یادآور برای مقابله با سویه جدید اومیکرون تصریح کرد: تجارب نشان داده که در صورت واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی، موارد بستری و فوت ناشی از این سویه جدید ویروس کرونا کاهشی خواهد بود.

مخبربا قدردانی از زحمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های مربوطه در زمینه تزریق واکسن کرونا در کشور، گفت: مردم باید با رعایت دستورالعمل های بهداشتی اجازه ندهند زحمات دولت و کادر درمان در ماه های گذشته برای مقابله با بیماری کرونا از بین برود.