رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ تورم آذرماه به ۴۳.۳ درصد رسید

نرخ تورم آذرماه به ۴۳.۳ درصد رسید مرکز آمار: نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۳.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

نرخ تورم آذرماه به ۴۳.۳ درصد رسید

مرکز آمار:

نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۳.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.