رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عربستان سعودی به سه دیپلمات ایرانی ویزا داد

عربستان سعودی به سه دیپلمات ایرانی ویزا داد به گفته امیرعبداللهیان (وزیر امور خارجه ایران)، مقام‌های عربستان سعودی هفته گذشته با صدور ویزا برای سه نفر از دیپلمات‌های ایرانی برای استقرار در محل سازمان همکاری اسلامی در جده موافقت کردند و این ویزاها صادر شده‌اند

عربستان سعودی به سه دیپلمات ایرانی ویزا داد

به گفته امیرعبداللهیان (وزیر امور خارجه ایران)، مقام‌های عربستان سعودی هفته گذشته با صدور ویزا برای سه نفر از دیپلمات‌های ایرانی برای استقرار در محل سازمان همکاری اسلامی در جده موافقت کردند و این ویزاها صادر شده‌اند