رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معافیت مالیاتی املاک و مستغلات در بودجه ۱۴۰۱

معافیت مالیاتی املاک و مستغلات در بودجه ۱۴۰۱ سهم مالیات مستغلات از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۰.۰۴۲ درصد است، در حالی که این سهم برای کشورهای انگلستان، کانادا، فرانسه و کره جنوبی حدود ۴ درصد، آمریکا ۳ درصد و ژاپن، استرالیا، ایتالیا و اسپانیا حدود ۲.۵ درصد است. سهم […]

معافیت مالیاتی املاک و مستغلات در بودجه ۱۴۰۱

سهم مالیات مستغلات از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۰.۰۴۲ درصد است، در حالی که این سهم برای کشورهای انگلستان، کانادا، فرانسه و کره جنوبی حدود ۴ درصد، آمریکا ۳ درصد و ژاپن، استرالیا، ایتالیا و اسپانیا حدود ۲.۵ درصد است.

سهم مستغلات از کل مالیات بودجه ۱۴۰۱ فقط ۰.۵۳ درصد و سهم آن از افزایش بودجه ۱۴۰۱ فقط ۰.۱ درصد می باشد

درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ فقط ۲۰۰۰ میلیارد تومان است

ایران رتبه اول سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در سطح جهان را دارد. با وجود سهم بالای بخش مسکن از هزینه های خانوار و تولید ناخالص داخلی، بخش املاک و مستغلات کشور پایین ترین سهم پرداخت مالیات در سطح جهان را بر عهده دارد

دولت بار معافیت مالیاتی صاحبان ثروت و املاک و بنگاههای رانتی-خصولتی را با مالیات تورمی به عامه مردم منتقل می کند